Hành trình Nhật Bản

 • Chuẩn bị kinh phí
 • Học ngôn ngữ
 • Chọn trường du học
 • Chọn trung tâm tư vấn du học
 • Chuẩn bị hồ sơ
 • Xin visa
 • Nhập học
 • Chọn việc làm thêm
  Con đường đi tìm kiếm việc làm thêm ở Nhật mà 1 du học sinh phải trải qua. Nhưng nói gì thì nói, đầu tiên là bạn phải có được “Tư cách làm thêm” trước đã.
 • Hướng nghiệp