Trên bảng xếp hạng top 20 nền giáo dục tốt nhất thế giới năm 2017 của NJ MED, Hàn Quốc đứng thứ nhất 4 năm liên tiếp, trên cả Nhật Bản. Năm 2017, chương trình đánh giá giáo dục quốc tế – do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế Thế giới (OECD) chỉ đạo, công bố thứ hạng giáo dục khoa học của Hàn Quốc đứng thứ ba trên thế giới, cao hơn mức trung bình của OECD. Tất cả thành tựu đó là nhờ vào một Hệ thống giáo dục Hàn Quốc khoa học, hiện đại và hiệu quả.

Chế độ giáo dục của Hàn Quốc

Năm 1991, cùng với việc thi hành chế độ tự trị ở địa phương, Hàn Quốc ban hành chế độ tự trị giáo dục ở địa phương. Do đó, tùy theo việc thi hành và tùy theo khu vực mà có sự khác biệt đôi chút trong việc điều hành trường học. Tuy nhiên, nếu chính phủ trung ương thông báo về chỉ tiêu và tiêu chuẩn của chương trình dạy. Thì sở giáo dục ở các tỉnh-thành phố và các trường học phải lấy tiêu chuẩn của chương trình dạy mà chính phủ đặt ra làm cơ sở để giảng dạy.

Hơn nữa phải làm sao để có thể định được quá trình giáo dục tùy theo từng đơn vị trường. Kim chỉ nam chi tiết phù hợp với hoàn cảnh thực tế của từng trường và khu vực. Đồng thời đảm bảo cơ hội bình đẳng giữa các trường và duy trì trình độ chất lượng nhất định.

Nếu là nhân dân Hàn Quốc thì bất cứ ai tùy theo năng lực của bản thân đều có thể được học tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Và Hàn Quốc đang duy trì hệ thống giáo dục kiểu đơn tuyến. Có nghĩa là chỉ duy trì một hệ thống trường học mà thôi. Hàn Quốc đang chọn hệ thống hiện hành là 6-3-3-4.

Cụ thể được hiểu:

 • Giáo dục bắt buộc: 9 năm (bậc tiểu học 6 năm và bậc trung học cơ sở là 3 năm).
 • Học kì: từ tháng 3 đến tháng 8 (học kì I), từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau (học kì II).
 • Kỳ nghỉ: từ tháng 7 đến tháng 8 (nghỉ hè) , từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau (nghỉ đông).

Thông tin chi tiết về các bậc học:

 • Cấp mầm non 유아교육: Nhà trẻ thông thường từ 0 đến 3 tuổi, Mẫu giáo từ 4 đến 6 tuổi
 • Tiểu học 초등교육: Thời gian 6 năm, từ 7 đến 12 tuổi, miễn học phí.
 • Trung học (cơ sở) 중학교 3 năm từ 13 đến 15 tuổi
 • Trung học (phổ thông) 고등학교 hoặc trung học hướng nghiệp (kết hợp học nghề và học văn hóa): 3 năm từ 16 đến 18 tuổi
 • Cao đẳng hoặc học nghề có thời gian đào tạo từ 2 đến 3 năm. Hiện nay, Hàn Quốc có khoảng 150 trường cao đẳng; trong đó, khoảng 10 trường là trường quốc lập, còn lại là trường dân lập.
 • Đại học: Chương trình trình độ cử nhân là đại học hệ 4 năm và hiện nay, ở Hàn Quốc có khoảng 250 trường Đại học. Tuy nhiên, y học, Đông y và nha khoa thì phải học đến 6 năm. Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Hàn Quốc, Đại học Yonsei là 3 trường đại học được coi là danh giá nhất Hàn Quốc.
 • Sau đại học: Thạc sĩ thông thường học 2-3 năm, còn tiến sĩ học 2-4 năm.

Các mốc thời gian trong năm học của Hệ thống giáo dục Hàn Quốc

 • Năm học ở Hàn Quốc bắt đầu từ tháng 3
 • Kì nghỉ diễn ra vào tháng 7, tháng 8
 • Học kì 2 bắt đầu vào tháng 9 và kéo dài cho đến hết tháng 12
 • Kì nghỉ đông kéo dài đến đầu tháng 2
 • Sau khi khai giảng vào đầu tháng ba học sinh còn có một kì nghỉ ngắn khoảng 1 tuần trước khi bắt đầu năm học mới

Chương trình đào tạo của Hệ thống giáo dục Hàn Quốc

STT Chương trình đào tạo Thời gian đào tạo Đặc điểm
1 Giáo dục phổ thông 6 năm Gồm có các cấp đào tạo tiểu học ( cấp 1), trung học cơ sở (cấp 2), trung học ( cấp 3). Đào tạo ở cấp Tiểu học là loại hình đào tạo miễn phí, thực hiện nhiệm vụ đào tạo phổ thông cho người dân những kiến thức cơ bản cần thiết trong đời sống sinh hoạt. Độ tuổi nhập học vào cấp Tiểu học dao động từ 5 đến 7 tuổi.
2 Trung học cơ sở 3 năm Tiếp tục đào tạo từ các kiến thức ở cấp Tiểu học với mức độ cao hơn. Thời gian đào  tạo ở cấp Trung học cơ sở là 3 năm, độ tuổi nhập học vào cấp Trung học cơ sở dao động từ 12 đến 13 tuổi. Đào tạo ở cấp trung học thực hiện nhiệm vụ đào tạo sau các cấp đào tạo ở Tiểu học và Trung học cơ sở. Bậc học này bước đầu đào tạo kiến thức chuyên môn. Các trường  trung học được chia thành nhóm các trường Trung học thường, trung học hướng nghiệp và các trường trung học chuyên. Thời gian đào tạo ở cấp trung học là 3 năm và độ tuổi nhập học vào Trung học dao động từ 15 đến 16 tuổi.
3 Đại học chuyên môn 2-3 năm Đại học chuyên môn cung cấp chương trình sau bậc giáo dục trung học. Hiện nay, Hàn Quốc có khoảng 150 trường đại học chuyên môn; trong đó, khoảng 10 trường là trường quốc lập, còn lại là trường dân lập. Gần đây, các trường hoàn tất việc xây ký túc xá tăng nhiều và học phí so với các trường đại học hệ 4 năm thì tương đối rẻ hơn.

Mục đích của giáo dục đại học chuyên môn là đào tạo kỹ thuật viên bậc trung cấp bằng việc cung cấp nền tảng của lý thuyết và kỹ thuật vững chắc. Giáo trình được đặc hóa của đại học chuyên môn được phân chia thành công nghệ học, nông học, ngư nghiệp, điều dưỡng, sức khỏe, gia đình, công việc xã hội, nghệ thuật và thể dục v.v. Tùy theo giáo trình mà cung cấp chương trình dạy 2 năm hoặc 3 năm. Một vài chương trình học như điều dưỡng, sức khỏe, vật lý trị liệu, bác sĩ trị liệu, công nghệ học, sinh học, X-quang thì cần phải học 3 năm, các chương trình còn lại thì chỉ cần học 2 năm. Vì học viên sẽ được đào tạo kỹ năng và kiến thức chuyên môn một cách thực dụng nên sau khi tốt nghiệp có thể xin việc làm và nếu muốn có thể xin học lên hệ đại học 4 năm.

4 Chương trình đại học 4 hoặc 6 năm Chương trình trình độ cử nhân là đại học hệ 4 năm và hiện nay, ở Hàn Quốc có khoảng 250 trường Đại học. Tuy nhiên, y học, Đông y và nha khoa thì phải học đến 6 năm. Vì Đại học của Hàn Quốc được điều hành theo hình thái của đại học tổng hợp nên mỗi đại học các khoa được mở rất đa dạng.

Ở đa số các trường đại học, đang cố gắng để mỗi học kỳ đạt điểm học cao nhất là 24 điểm và điểm học tối thiểu để tốt nghiệp là 140 điểm. Ở mỗi trường Đại học, phải tự đặt quy định cho bản thân về giới hạn đối với việc đạt được điểm học, điểm học tối thiểu cần thiết để tốt nghiệp, điểm học tiêu chuẩn, và ở mỗi học kỳ điểm cao nhất phải đạt được, điểm học đặc biệt và cách đạt được điểm đó. Trường học tùy theo chủ thể thành lập mà có thể chia thành quốc lập, thành phố lập và dân lập và đại đa số các trường Đại học là trường dân lập.

5 Thạc sĩ và tiến sĩ Từ 2 – 4 năm Nếu tốt nghiệp đại học thì có thể học lên chương trình thạc sĩ và tiến sĩ và đuợc cấp bằng. Thạc sĩ thông thường học 2-3 năm, còn tiến sĩ học 2-4 năm. Hầu hết ở tất cả các trường đại học của Hàn Quốc đều có chương trình thạc sĩ và tiến sĩ nên sẽ không khó khăn mấy trong việc học lên thạc sĩ và tiến sĩ.

Ngoài các chương trình học chuẩn trên, hệ thống giáo dục Hàn Quốc còn đặc biệt chú trọng phát triển các chương trình đào tạo cho sinh viên quốc tế như sau:

 • Chương trình học chính quy; giáo trình chính quy chung
 • Chương trình trao đổi học sinh: giao lưu học sinh theo hiệp định giao lưu của khoa đại học thiết lập quan hệ anh em với nước ngoài.
 • Chương trình học trong thời gian nghỉ( nghỉ hè, nghỉ đông): chương trình chính quy trong kỳ nghỉ, luyện tập tiếng Hàn, các bài giảng khác.
 • Giáo trình chuyên dụng tiếng Anh

Hiện nay, Ở những trường Đại học quan tâm đến việc quốc tế hóa của giáo dục đại học thì trong số tất cả các giáo trình có khoảng 30% giáo trình là giảng dạy bằng tiếng Anh. Tỷ lệ sử dụng giáo trình chuyên dụng tiếng Anh của trường Cao học so với trường Đại học thì cao hơn. Một số trường đại học mở thêm khoa quốc tế và giảng toàn bộ giáo trình bằng tiếng Anh.

 

Chương trình đào tạo tiếng Hàn

Nhiều trường đại học mở thêm học viện ngôn ngữ và soạn giáo trình tiếng Hàn dành cho người nước ngoài.

 • Thời gian học: Chương trình ngắn hạn khoảng từ 3-4 tuần mục tiêu là trong một thời gian ngắn tập trung phát triển năng lực trao đổi suy nghĩ của khẩu ngữ. Chương trình tập trung dài hạn từ 10-40 tuần
 • Nội dung chương trình đào tạo tiếng: Không đơn thuần chỉ học tiếng Hàn, thông qua những chủ đề liên quan đến cuộc sống thực tế, khóa học còn giúp học sinh phát triển năng lực trao đổi ý nghĩ và song song với tiết học văn hóa làm nâng cao hiểu quả học tập nhờ mở rộng hiểu biết về văn hóa.

Những sự thật thú vị của hệ thống giáo dục Hàn Quốc

 • Học sinh trung học Hàn Quốc học ít nhất 16 tiếng một ngày

Có thể chắc chắn rằng học sinh Hàn Quốc là những kẻ có khả năng học hành “trâu” nhất trên thế giới. Trung bình một ngày các học sinh nước này sẽ bắt đầu học tập từ 8 giờ sáng cho tới 10 giờ khuya, cốt chỉ để sau 12 năm đèn sách sẽ có được một suất vào Đại học. Để phục vụ nhu cầu này, hàng loạt các lớp học thêm, gọi là “hagwon” mọc lên như nấm khắp đất nước Hàn Quốc.

 • Đi học cả Thứ 7

May mắn là ở Việt Nam, hầu hết các trường học đều kết thúc vào Thứ 6, tuy nhiên ở Hàn, tất cả các trường đều học vào Thứ 7. Nhưng từ năm 2010, nhận thấy được sự vất vả của các học sinh, chính phủ Hàn đã ra quyết định cho những trường công mỗi tháng chỉ phải học 2 ngày Thứ 7.

 • Giáo viên còn hơn cả cha mẹ

“Không thầy đố mày làm nên” luôn là tôn chỉ đạo đức của người dân xứ sở 250 loại kim chi

 • Các nhà giáo có tác phong không khác gì doanh nhân

Họ sử dụng các thiết bị công nghệ để lưu trữ bài giảng, ăn mặc lịch thiệp với những bộ đồ âu bóng loáng, chưa cần học cũng đã thấy đáng tôn trọng, lớp học gắn đủ các máy móc chiếu phát phục vụ công việc giảng bài

 • “Nhiệm kỳ” 5 năm của các giáo viên

Cứ mỗi nửa thập kỷ, các giáo viên Hàn Quốc lại phải luân chuyển công tác sang các trường học khác, kể cả tình yêu với trường cũ có dạt dào như biển lớn. Không chỉ giáo viên, mà cả hiệu trưởng và phó hiệu trưởng mỗi trường khi hết thời hạn 5 năm sẽ phải trải qua một buổi “bốc thăm trúng thưởng” để chọn bến đỗ tiếp theo của mình. Vì vậy cứ mỗi năm mỗi trường lại có một đội ngũ giáo viên mới.

 • Chương trình học đóng kịch phong cách Hollywood

Một trong những bài học thường sử dụng đến phương pháp đóng kịch nhập vai này là bài học về giao thông, luật lệ hay cứu hộ, y tế trong các trường tiểu học

 • Phạt, phạt và phạt

Nếu như ở các nước phương Tây, trẻ em được bảo vệ tuyệt đối, không bao giờ có chuyện học sinh về nhà mách bố mẹ bị cô giáo đánh, bị thầy phạt đứng góc lớp thì ở Hàn Quốc mọi thứ ngược lại hoàn toàn. Giáo viên được phép toàn quyền phạt học sinh. Trong lớp học không khó để thấy những chiếc roi mà người Hàn gọi vui là “gậy phép” thường được sử dụng bởi các nam giáo viên để trị những cậu ấm cô chiêu lười học, vi phạm kỷ luật.

 • Cởi giày trước khi vào lớp

Bạn có để ý các bộ phim học đường Hàn Quốc, trước khi vào lớp học sinh phải cất giày và chuyển sang sử dụng giày dép chuyên dụng trong lớp học không? Đây là quy tắc của người Hàn

 • Một số học sinh Hàn Quốc có tên tiếng Anh

Cái này phải trách các hagwon dạy tiếng Anh thôi. Nhiều lớp học thêm tiếng Anh luôn yêu cầu một môi trường giao tiếp ngoại ngữ thực thụ, vì vậy các học sinh phải gọi nhau bằng tên nước ngoài.

    CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ THANH MAI

 • Hotline: 0977.30.55.22
 • Địa chỉ: Số 474 Hoàng Công Chất, Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Website: https://thanhmaieducation.vn
 • Email: thanhmaieducation@gmail.com
Để lại bình luận của bạn cho Thanh mai Education nhé